اولین نشست کافه خانوادگی

آرامش روح و روان در زندگی


وقتی عرصه برایمان تنگ می شود ناگهان صدایی از عمق وجودتان فریاد می زند من خالق تو هستم مونس شب های تو ام دوست و رفیق تو ام اونوقت است که نزدیک تر از خدا احساس نمی کنید و ارامش می گیرید 2.اصل رهایی سعی کنیم رها شیم از مالی و….به هیچ چیزی وابسته نباشید
دومین نشست کافه خانوادگی

عبور از گذشته


گذشته را نمیتونیم فراموش کنیم گاهی وقتا در گذشته اتفاقاتی برای ما افتاده که خیلی دردناک هست و یاد اوری اون حال ما رو خراب میکنه سعی کنیم تکرار نکنیم و ازش درس بگیریم  لحظات را گذراندیم تا به خوشبختی برسیم اما دریغ خوشبختی لحظه ای بود که گذشت در حال زندگی کنیم 
سومین نشست کافه خانوادگی

تاثیر والدین بر سرنوشت فرزندان


خانواده درون گرا پرورش فرزندان درون گرا-خانواده برونگرا فرزندان برونگرا خواهند داشت به آنها بیاموزیم که قضاوت دیگران تاثیری در رفتار انها نداشته باشد انتظارات بیش از حد والدین از فرزند باعث فاجعه سازی می شود
چهارمین نشست کافه خانوادگی

تاثیر والدین برسرنوشت فرزندان2


فرزند پروری سالم

با بودن بچه ها خیلی مهمه

اول خودمان را پیدا کنیم -خودمان را جای فرزندان بگذاریم
پنجمین نشست کافه خانوادگی

با فرزند جوانم چگونه رفتار کنم؟


دغدغه های والدین 1.اعتیاد 2.پرخاشگری 3.وابستگی 4.بی توجهی وبی احترامی به والدین 5.هماهنگ نبودن پدر و مادر 6.تاثیرات عمیق همسالان7.عدم تمایل به ازدواج 8.توقع بیش از حد از والدین 9.ارتباط ناصحیح با جنس مخالف معجزه: مستقل ،قاعده را رعایت کنید،راهنمایی نکنه گیرنده به والدین احترام
ششمین نشست کافه خانوادگی

چگونه خوب رفتار کنیم؟


نه درون گذشته باشیم نه با نگاه ودید قبلی نگران آینده در هر سنی هستیم آگاهانه رفتار کنیم احترام یعنی پذیرش تو باتمام ویژگی هایی که داری و برای تو مرزی را قائل بشم ،ارتباط غلط بین فرزندان و والدین این است که مراحل صحیح وقتی باید قانون یاد بدهیم و احترام بگذاریم نزاشتیم
هفتمین نشست کافه خانوادگی

تاثیر اعتماد و اتحاد در زندگی


ارتباط موثر پدر ومادر 1.ثبات تصمیم 2.گفتگوی صحیح3.حل مسئله 4.اعتماد بین پدر ومادر5.گوش دادن فعال والدین 6.درک همدلانه، ارتباط مخرب پدر و مادر 7.زیادی فراهم کردن 8.ثبات نداشتن بیجا و انصاف بیجا 9.تمسخر 10.غیبت 11.دروغگویی 12.قول های بیجا 13.فرهنگ متفاوت
هشتمین نشست کافه خانوادگی

عدم تمایل به ازدواج


1.آموزش نداشتن در مورد ازدواج2.فرهنگ سازی نشدن3.ترس از ازدواج 4.سرخوردگی جوانان 5.مستقل نشدن جوانان ما6.سختی های زندگی والدین 7.تجربه ناکامی ازدواج دیگران 8.منفعت طلب جوان ما ،راهکار -تغییر اخلاق والدین تا جوان -مشارکت والدین در حل مسئله تا جوان به توانمندسازی رسد
نهمین نشست کافه خانوادگی

چرا اعتیاد؟


  1. آزادی 2. لذت 3.معنویت 4.قدرت 5.بقا پنج نیاز اساسی  ، رسیدگی به خودم -کلاس- ورزش-شغل -خانه داری-تفریح-مسافرت- پدر ومادر-مسافرت-کتاب-روابط خویشان-دوستان و فرزندان-نیکو کاریدهمین نشست کافه خانوادگی

چرا از خودم طلبکارم؟ (خود سرزنشگری)


1.توقع بالا 2.تصمیم گیری دلی و احساسی 3.خودم را ندیدم 4.اثبات خودم 5.چرا این را گفتم چرا این را نگفتم 6. خود کم بینی راه کار های مبارزه با خود سرزنشگری پذیرش بدون سرزنش ،تصمیم ثابت،ایجاد تغییر
یازدهمین نشست کافه خانوادگی

چرا از دیگران طلبکارم؟ (دیگران مقصرند)


ویژگی های طلبکاری 1.حسادت 2.رقابت 3.توقع زیاد 4.مقصر بودن 5.ضررمی کنیم از دیگران طلبکاریم 6.خود خواه 7.تربیت غلط والدین راهکارها:دیدن سهم خود قبل از هر اقدامی 1.تفکر آگاه 2.مشورت 3.فلسفه 4.اجرا
جلسه سوم

کار با گروه مددکاران توانبخشی


اهداف مشترک(بهبود وضعیت)

مراحل دستیابی(ادامه دانشگاه بخاطر وضعیت مالی ادامه نداده)

زمان بندی تغییراتسوالی دارید

اکنون با ما تماس بگیرید


شماره تماس

32204517 (031)
09138121244آدرس

اصفهان،خیابان طیب،مجتمع سامان
طبقه سوم واحد 8کلینیک نهال
دنبال کنید

فعالیت ما را